Solisten bekend

Het muziektheater wordt uitgevoerd door amateurs en solisten. De amateurs bestaan uit de fanfare OpMaat en een projectkoor dat gevormd wordt door leden van […]