Solisten bekend

Het muziektheater wordt uitgevoerd door amateurs en solisten. De amateurs bestaan uit de fanfare OpMaat en een projectkoor dat gevormd wordt door leden van de Bliid Boadskip Sjongers, mannenkoor Sjongendewiis en de Cantorij Belcanto. De professionele solisten zijn de mezzosopraan Katerina Levental, de bas-bariton Frans Fiselier, de sopraan Sabine Weber en uiteraard de tenor Albert Bonnema.

Het muziektheater wordt gebracht in de vorm van een ‘Opera yn ‘e Buorren’. Daarmee geven we aan, dat dit een nieuwe vorm is van muziektheater op verschillende locaties in en om de Buorren van Berltsum.