Informatieavond voor de omwonenden

De bewoners van het Hemmemaplein, Buorren, De Piip, It Dok en de Tsjerkestrjitte waren uitgenodigd voor een informatieavond op 14 februari a.s. in ´t Centrum. De organisatie is zich bewust, dat dit muziektheater enige hinder zal bezorgen vooral wat betreft parkeren. Maar we willen ook graag dat u mee geniet met dit dramatische muziekspektakel. Mooier opening van de vernieuwde Buorren is immers niet denkbaar. De aanwezigen waren erg enthousiast over het programma. De auto’s kunnen  na de renovatie bijna niet meer geparkeerd worden in de Buorren. Sylvette van Wigcheren bood aan dat 25 auto’s bij haar geparkeerd kunnen worden. Twee buurtverenigingen zullen door de aanwezigen gevraagd worden om mee te werken. Albert Bonnema en Durk Osinga konden alle vragen beantwoorden. Er zal aandacht worden gegeven aan invalidenplaatsen, dat kan geregeld worden via LF2018.