Wie is Frans Fiselier

De bas-bariton Frans Fiselier heeft aan het Sweelinck Conservatorium gestudeerd. Hij won verschillende prijzen en maakte deel uit van de studio van de Nederlandse […]

Repetities in volle gang

De voorbereidingen voor de het muziektheater De Klokken fan Berltsum zijn in volle gang. Dit muziektheater wordt uitgevoerd op 4 plaatsen in Berltsum, in […]