Repetities in volle gang

De voorbereidingen voor de het muziektheater De Klokken fan Berltsum zijn in volle gang. Dit muziektheater wordt uitgevoerd op 4 plaatsen in Berltsum, in TDF, op De Piip, in de Buorren en in de Koepelkerk in de vorm van een opera. Geen moeilijke muziek maar wel met ernst en een kwinkslag, ofwel Opera yn ‘e Buorren. De ruim 100 vrijwilligers zijn al druk aan het repeteren. Opera bestaat feitelijk uit gesproken teksten, die op muziek gezet zijn. Enkele acteurs en het koor nemen deze taak op zich. Op de foto het projectkoor onder leiding van Jan Hoogterp en de accordeonist Herman Peenstra uit Hijum, die ook in meerdere scènes zal meespelen Op de foto zijn helaas enkele lege plaatsen te zien vanwege de griep. Wil je nog meedoen, er zijn nog enkele figuranten nodig, vooral jonge soldaten en enkele kinderen.

De fanfare Opmaat onder leiding van Tjipke Pasma is ook druk aan het repeteren met muziek uit de tijd van Napoleon. Het is zeer verrassend hoe leuk deze muziek klinkt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in 1943 de vrouwenklok uit de Koepelkerk geroofd om omgesmolten te worden tot wapentuig. In die tijd vonden enkele razzia’s plaats in Berltsum en werd op de zuivelfabriek De Volharding in Berltsum gestaakt. Deze gebeurtenissen staan centraal in het derde bedrijf in de Buorren bij de Koepelkerk.

Voor de bruiloft in de Koepelkerk zijn bekende muziekstukken bewerkt, zowel oude maar ook hedendaagse muziek. De muziek is voor enkele stukken speciaal aangepast aan het bijzondere orgel uit 1780. Heel bijzonder is, dat de soliste Ekaterina Levental op de harp zal spelen.