Advertentie vernieuwd

De aankondigingen van de Klokken fan Berltsum zijn in een nieuw jasje gestoken. Ekaterina Levental omhelst hier de mannenklok die afgevoerd wordt naar Mannheim.

Wie is Frans Fiselier

De bas-bariton Frans Fiselier heeft aan het Sweelinck Conservatorium gestudeerd. Hij won verschillende prijzen en maakte deel uit van de studio van de Nederlandse […]

Repetities in volle gang

De voorbereidingen voor de het muziektheater De Klokken fan Berltsum zijn in volle gang. Dit muziektheater wordt uitgevoerd op 4 plaatsen in Berltsum, in […]

Solisten bekend

Het muziektheater wordt uitgevoerd door amateurs en solisten. De amateurs bestaan uit de fanfare OpMaat en een projectkoor dat gevormd wordt door leden van […]